Çanı kedinin boynuna kim asacak?
Hayatta kimi şeylerin oluş nedeni, o durumda insanın aldığı tavır ve uyguladığı metotlarla doğru orantıldır.
Bu konuda birçok şey yazılabilir belki ama bu kez biz kestirmeden gidelim ve yaz sıcaklarını da gözeterek, konumuzu biraz eğlenceli hale getirelim.
Konumuz hayvanlar aleminden ve tam bir doğrular, kesinlikler, öğütler çeşitlemesini içeriyor.
İzliyoruz:
DİŞİ ASLAN
Hayvanlar bir gün, "Kimin daha çok çocuğu olur?" diye çekişmeye başlarlar. Hep birlikte dişi aslana gidip danışırlar.
"Senin kaç çocuğun olur en fazla?" diye sorarlar aslana.
"Bir" diye yanıtlar dişi aslan. "Fakat benimki aslan olur!”
Bundan çıkan sonuç: Nitelik, nicelikten önemlidir.
YENGEÇ ve ANNESİ
”Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum?” diye sorar anne yengeç çocuğuna. ”Düzgün yürüsene!”
"Pekala anne!" der çocuk.
"Sen önümden düzgün yürü, ben seni takip ederim!"
Bundan çıkan sonuç: Hareketler sözlerden önce gelir…
ASLAN, KOYUN, KURT VE TİLKİ
Aslanın biri, bir koyunu yanına çağırır ve nefesinin kokup kokmadığını sorar.
"Evet! " diye yanıtlar koyun. Aslan bu yanıta kızar ve koyunu oracıkta parçalar. Daha sonra kurda seslenip yanına çağırır, ona da aynı soruyu sorar.
" Hayır! " diye yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için aslanın öfkesinden kurtulamaz.
Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soruyu tilkiye de sorar. Tilkinin yanıtı şudur:
”Üzgünüm bay aslan. Üşütmüşüm biraz, o yüzden burnum koku almıyor!”
Bundan çıkan sonuç: Akıllı kişi tehlikeli durumlarda konuşmaz…
KAZLAR VE TURNALAR
Kazlar ve turnalar, bir gün aynı tarlada yiyecek ararlarken birden yanlarına yaklaşmaya çalışan avcıyı fark ederler. Turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçarlar. Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için avcıdan kurtulamazlar.
Bundan çıkan sonuç: Yakalananlar her zaman suçlu olanlar değildir…
HASTA GEYİK
Yaşlı bir geyik hasta düşer ve daha rahat otlayabilmek için güzel otlarla dolu bir çalılıkta yaşamaya başlar. Her hayvanla iyi geçindiği için pek çok hayvan da, sık sık geyiğin ziyaretine gelir. Zamanla her gelen hayvan bu güzel otlardan tatmaya başlayınca, kısa süre sonra otlar biter.
Geyik hastalıktan kurtulur ama yiyecek hiçbir şey kalmadığı için, bir süre sonra açlıktan ölür.
Bundan çıkan sonuç: Bazen iyi şeyler de paylaştıkça bitebilir. Elimizdekinin değerini bilelim.
FARELERİN TOPLANTISI
Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına musallat olan bir kediden kurtulma planları yaparlar. Pek çok fikir öne sürülür. Hiç biri kabul görmez. En sonunda genç bir fare kedinin boynuna bir çan asmayı önerir. Böylece kedi kendilerine yaklaşırken, farkına varacak ve kaçabileceklerdir. Bu öneri fareler tarafından alkışlarla onaylanır. Bu arada, bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir fare ayağa kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu, başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir.
”Fakat” der. "Kafamı bir soru kurcalıyor. Aramızdan kim kedinin boynuna çan asacak?”
Bundan çıkan sonuç:
İyi bir plan yapmak ayrı, o planı gerçekleştirmek ayrıdır…