Ümit Yaşatır İnsanı!..
Ömer AŞICI
Kimi zaman canınızın sıkıldığı, hayatınızda karamsar ve ümitsiz olduğunuz anlar yaşarsınız…
Bu bir insanlık halidir!..
Zor bir ruh halidir ama savuşturulması, motivasyon desteğinizin gücü tamamen size özeldir!..
Aslında böyle anlarda ümit, herkes için iyi bir yol arkadaşıdır ama doğrudan söylemi de şudur:
Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz!..

*****
Dönemindeki bir sultan iki kişiyi ölüme mahkum etmişti...
Huzura çıkarılan mahkumlardan biri sultana; eğer kendi hayatını bağışlarsa; buna karşılık sultanın canından çok sevdiği atına bir yıl içinde uçmayı öğretebileceğini söyledi!..
Bir an, kendini “dünyadaki uçan ata binen tek insan” olarak hayal eden mağrur sultan, bu öneriyi tereddütsüz ve hemen kabul etti…
İkinci mahkum inanmayan gözlerle arkadaşına baktı:
“Atların uçamadığını biliyorsun!.. Nasıl olup da böyle çılgınca bir fikirle çıkabildin ki ortaya?.. Sen yalnızca kaçınılmaz sonunu geciktiriyorsun;
o kadar!..”
“Pek değil” dedi, birinci mahkum…
”Aslında kendime dört özgürlük şansı veriyorum:
Birincisi, sultan bu yıl ölebilir!
İkincisi, ben ölebilirim!
At ölebilir!
Ve dördüncüsü; belki ata uçmayı öğretebilirim!”
İşte bu yüzden…
Ümit kesilmez; ümit yaşatır insanı!.."